Vacature : directeur (m/v)

Onze missie en waarden hebben zin voor u ? Wilt u met ons meedoen ? Meld je aan vóór 30 november om onze directeur (m/v) te worden.

USCOP (www.les-scop.be) verenigt participatieve ondernemingen van de sociale markteconomie, met andere woorden ondernemingen waar de werknemers de meerderheid van het kapitaal en/of van de stemrechten in handen hebben.

Uw opdracht

1. U voert het handvest en zijn actieplan uit.

De prioriteiten van USCOP bestaan erin :
− fiscale maatregelen te verkrijgen die de ontwikkeling van de coöperatieve en participatieve ondernemingen en de kapitaaldeelname door de werknemers bevorderen ;
− een wettelijk kader te verkrijgen voor het participatief beheer en dit te versterken in de ondernemingen die lid zijn.

Aangezien die twee prioriteiten onder de bevoegdheid van de federale staat vallen (fiscaliteit en sociale dialoog), zullen de acties van de aangeworven persoon noodzakelijkerwijs een federale draagwijdte hebben.

2. U zorgt voor een onafhankelijke financiering van de federatie.

U bepaalt en introduceert binnen een termijn van 12 maanden een strategie waardoor de autonomie en het voortbestaan van de federatie financieel kunnen worden verzekerd.

3. U staat in voor het dagelijks beheer van USCOP, voornamelijk op financieel en administratief vlak.

Uw profiel

− Uw opleiding en uw ervaring stellen u in staat om de diverse uitdagingen die deze opdracht met zich meebrengt ten volle te begrijpen ;
− U beheerst zowel het Frans als het Nederlands perfect ;
− U staat volledig achter waarden als autonomie, dialoog en samenwerking waar USCOP voor staat en u hebt een grote belangstelling voor het bedrijfsleven ;
− U beschikt over een uitgebreid netwerk van bronpersonen in de economische en politieke sector, zowel in Wallonië, in Vlaanderen als in Brussel ;
− U werkt autonoom, in overleg met de Raad van Bestuur en de andere personen die bij het project betrokken zijn ;
− U houdt ervan om te communiceren, te debatteren en mensen te overtuigen en u hebt ervaring met beheer ;
− U beschikt over een goed synthesevermogen, een gezonde kritische geest, redactionele vaardigheden en een grote spreekvaardigheid ;
− U hebt een goede kennis van informaticatools (Microsoft Office Suite, sociale netwerken etc.).

Wat wij u bieden

− U draagt bij aan de uitbouw van een economisch alternatief dat gesteund is op het algemeen belang en wordt gegarandeerd door een democratisch en participatief ondernemingsbestuur ;
− U voert uw opdracht uit in een werkkader dat u een grote autonomie biedt ;
− U hebt een contract (als zelfstandige of werknemer) van bepaalde duur voor één jaar dat hernieuwbaar is.

Hoe stelt u zich kandidaat ?

Stuur uw cv samen met een motivatiebrief per e-mail naar jh@damnet.coop vóór 30 november 2019 ter attentie van Jérôme HERMAN, Voorzitter van USCOP.