Vacature : directeur-lobbbyist (m/v)

Onze missie en waarden hebben zin voor u ? Wilt u met ons meedoen ? Meld je aan vóór 29 december om onze directeur-lobbyist (m/v) te worden.

USCOP (www.les-scop.be) verenigt participatieve ondernemingen van de sociale markteconomie en wil zo een economisch alternatief bieden dat mens en milieu respecteert.

Lobbying // Sociale en solidaire economie // Strategie // Samenwerking-Dialoog-Autonomie

Uw opdracht

U verenigt de participatieve ondernemingen van de sociale markteconomie.

U werkt een juridisch, fiscaal, sociaal en institutioneel kader uit waarin :
- de ontwikkeling van coöperatieve en participatieve ondernemingen gestimuleerd wordt en waarin de werknemers het kapitaal in handen hebben ;
- een wettelijk kader verkregen wordt voor het participatieve beheer en waarin dit binnen de ondernemingen die lid zijn, versterkt wordt.

U geeft hen de kans hun ervaringen en uitdagingen te delen.

Wat wij u bieden

Als u voor USCOP kiest, bieden wij u het volgende :
• bijdragen aan de uitbouw van een economisch alternatief ;
• groeien in een werkomgeving die u een grote autonomie biedt ;
• uw talenten in een vernieuwende omgeving tot hun recht laten komen.

Uw profiel

• Uw opleiding en ervaring stellen u in staat om de diverse uitdagingen die deze opdracht met zich meebrengt, ten volle te begrijpen.
• U beheerst zowel het Frans als het Nederlands perfect.
• U staat volledig achter waarden als dialoog en samenwerking.
• U heeft een grote belangstelling voor het bedrijfsleven.
• U beschikt over een uitgebreid netwerk van bronpersonen in de economische en politieke sector, zowel in Wallonië, in Vlaanderen als in Brussel.
• U werkt autonoom, in overleg met de Raad van Bestuur.
• U houdt ervan om te communiceren, te debatteren en mensen te overtuigen.
• U beschikt over goede redactionele vaardigheden en een grote spreekvaardigheid.
• U beschikt over een kritische geest.
• U hebt een goede kennis van informaticatools (Microsoft Office Suite, sociale netwerken, etc.)

Wat wij u bieden

• Werkplaats :
- Geografische zone : Brussel, Vlaanderen, Wallonië
- Hoofdzetel : Namen
• Arbeidsregeling : voltijds (flexibele werkuren, mogelijkheid tot telewerken)
• Type contract : zelfstandigenstatuut of bediende, voor een periode van één jaar, verlengbaar
• Een aantrekkelijke verloning, aangepast aan uw statuut
• Indiensttreding : zo snel mogelijk

Hoe stelt u zich kandidaat ?

Stuur uw cv samen met een motivatiebrief per e-mail naar info@les-scop.be vóór 29 december 2019 ter attentie van Jérôme HERMAN, Voorzitter van USCOP.